Make your own free website on Tripod.com
Tequila vznikla z nápoje zvaného „pulque“. Pulque má dlouhou historii datovanou ještě před kolumbovskou dobou. Indiáni ho užívali k náboženským obřadům.
Tequila byla vynalezena až španělskými dobyvateli. Vznik se odhaduje na začátek 16. století.